Kysymyksiä ja vastauksia – YesNo-testi lihasominaisuuksien määrittämisestä

Millainen tausta sinulla on liikunnan ja terveyden osalta?
Minulla on maisterin tutkinto liikuntatieteistä, ja työskentelen tällä hetkellä tutkijana liikuntakorkeakoulussa (Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH). Lisäksi olen huippupyöräilijä ja toimin myös henkilökohtaisena valmentajana. Tällä hetkellä tutkin sitä, miten keho reagoi liikuntaan ja ravintoon sekä mitkä tekijät vaikuttavat suorituskykyyn.

Mitä aikaisempaa kokemusta sinulla on geenitesteistä?
Geenitestit ovat suhteellisen uusi tuote urheilun yhteydessä, mutta ne ovat kehittyvä tutkimusalue. Nykyään tutkimuksen lähtökohtana on kerätä tietoa ja kuvailla sen avulla, mitä näemme ja miten se vaikuttaa tiettyihin tekijöihin. Genetiikka on monimutkainen aihe, ja geenien vaikutus erilaisiin ominaisuuksiin ja erityisesti suorituskykyyn määräytyy eri muuttujien kautta. Geenitestin käyttäminen harjoittelun tukena on täysin uusi aluevaltaus. Pikajuoksugeeni ACTN3 on erityinen juuri siksi, että se liittyy geenimutaatioon, minkä vuoksi geeniä ei esiinny suurimmalla osasta kansaa. Geenin vaikutus lihasten toimintaan on tässä yhteydessä erittäin merkittävä.

Onko geenitestejä tehty omalla alallasi jollakin toisella tapaa aikaisemmin?
Niitä on kyllä tehty, ja parhaillaan on menossa uusia projekteja, joilla kartoitetaan geneettisen perimän ja fysiologian välistä yhteyttä. Urheilufysiologian tutkimuksessa tärkeitä kysymyksiä juuri nyt ovat geenien vaikutus toisiinsa sekä mitkä geenit ovat niitä tärkeitä geenejä.

Mitä uutta geenitestit tuovat liikunnan ja terveyden saralle?
Ne auttavat meitä ymmärtämään paremmin sitä, miten fysiologiamme on muodostunut. Tämän uuden tiedon hyödyntäminen kuuluu vielä tulevaisuuteen, mutta mahdollisuuksia on paljon.

Kenelle geenitesti sopii?
Testi sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja suorituskyvystä. Testin avulla voi paremmin ymmärtää omaa kehoaan ja lihastensa mahdollisuuksia. Terveyden näkökulmasta testi voi auttaa valitsemaan oikean liikuntamuodon. Kilpaurheilijalle testi saattaa antaa tärkeää tietoa tavoitteiden asettamista, urheilulajin valintaa ja harjoittelumenetelmiä varten.

Kenelle testi ei sovi?
Testistä ei ole kovin suurta hyötyä henkilölle, joka ei ole kiinnostunut suorituskyvystä, vaan jolla on toisenlaiset motiivit.

Miksi geenitesti on hyvä?
Kaikki tieto omasta kehosta on tärkeää, kun on kyse harjoittelusta. Urheilussa on tärkeää ymmärtää, millainen harjoittelu tuo hyvää tulosta. Testi, joka antaa suoran vastauksen tähän kysymykseen, ohjaa geenien perusteella harjoittelua ja tavoitteiden asettelua niin urheilussa kuin harjoittelussakin. Harjoittelun toteuttaminen voi yksilötasolla olla kuin palapelin kokoamista. Testitulos saattaa olla juuri se tärkeä palanen, joka jatkossa määrittää, mihin palapelin muut palaset sopivat.

Onko testillä jotain rajoituksia?
Itse testi on erittäin luotettava. On kuitenkin muistettava, että testi vastaa vain ACTN3-geeniä eli niin sanottua pikajuoksugeeniä koskevaan kysymykseen.

Miten sinun mielestäsi testitulosta pitäisi hyödyntää?
Testi voi olla tapa ymmärtää omaa kehoa. Testituloksen hyödyntäminen saattaa erota paljonkin eri henkilöillä. Testin ensisijainen hyöty on auttaa tekemään päätöksiä harjoittelun ja liikunnan suhteen. Se saattaa kuulostaa hieman yleistävältä, mutta juuri kyky tehdä päätöksiä on tärkeää kehityksen kannalta, sillä päätökset johtavat toimintaan. Testituloksen perusteella saattaa tapahtua valitun harjoitustavan muuttaminen tai vahvistuminen. Testitulos saattaa ratkaista myös sen, että uskaltaa kokeilla jotakin uutta. Neuvojen saaminen on varmasti inspiroivaa, ja testi voi olla juuri se tuki, jota tarvitaan hyvään harjoitteluun tai uusien harjoittelumuotojen kokeilemiseen ja muutosten tekemiseen.