Kysymyksiä ja vastauksia – YesNo-testi perinnöllisestä ylipainosta

Millainen tausta sinulla on ravinnon, liikunnan ja terveyden osalta?
Minulla on maisterin tutkinto ja valmistelen väitöskirjaa liikuntakorkeakoulussa (GIH) ja Karolinska Institutenissa.

Teen väitöskirjaani liikuntakorkeakoulun (Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH) liikunnan ja terveyden laitoksella. Lisäksi työskentelen konsulttina ja luennoitsijana ravinnon ja liikunnan alalla. Asiantuntijuuteni on juuri liikuntafysiologian ja ravinto-opin alueella. Lisäksi tutkin liikunnan vaikutuksia insuliiniherkkyyteen, rasvametabolismiin ja lihasten toimintaan.

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta geenitesteistä?
Karolinska Institutenissa, jossa olen opiskellut genetiikkaa, ja Idrottshögskolanissa käytämme geenianalyyseja määrittämään esimerkiksi miten geenit reagoivat harjoitteluun.

Onko geenitestejä tehty jollakin toisella tapaa aikaisemmin?
Testejä on tehty tutkimustyössä, mutta tuotteena ne ovat suhteellisen uusia. Testit ovat tutkimuksen tulosta, ja niitä ovat kehittäneet akateemiset laitokset.

Mitä sellaista geenitestit tuovat mukanaan, mitä vielä ei ole markkinoilla?
Yksityishenkilöille ne tarjoavat uuden mahdollisuuden ottaa ensimmäisen askeleen kohti oman kehomme syvempää ymmärtämistä.

Kenelle geenitesti sopii?
Kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hallitsemaan painoaan tai ovat muutoin uteliaita. Ne ovat apuna pyrittäessä paremmin ymmärtämään, miten oma keho reagoi ravintoon ja liikuntaan.

Onko henkilöitä, joille geenitesti ei sovi?
No, testiä ei kannata tehdä siinä toivossa, että saa ikään kuin tekosyyn olla hoitamatta terveyttään oikealla ruokavaliolla ja liikunnalla. Elämäntapa on aivan yhtä tärkeä tekijä kuin geenitkin.

Miksi kannattaa tehdä geenitesti?
Testin avulla saa selville, kuuluuko riskiryhmään. Se tieto puolestaan saattaa lisätä motivaatiota ja esimerkiksi ravinnon varastoitumisen ymmärtämistä.

Mitä rajoituksia testissä on?
Rajoitukset ovat lähinnä sitä, missä määrin testi selittää ylipainoa. Kyse ei ole pelkästään testin mittaamasta neljästä geenistä. Elämäntapa, fyysinen aktiivisuus ja ravinto ovat myös tärkeässä roolissa.

Miten sinun mielestäsi testitulosta pitäisi hyödyntää?
Jokainen testitulos on hieman erilainen. Suositukseni on, että testaaja noudattaa testituloksen antamia ohjeita. Jos annettuja ohjeita noudattaa kohtuullisen hyvin, siitä on etua. On myös syytä kuunnella muita suosituksia ja muistaa, ettei liikuntaa voi väheksyä.