ch-fi-multidrugs1-e1409063488609.png

Huumetesti

Tuotekuvaus

Epäiletkö läheiselläsi huumeongelmaa?

MITEN TESTI TEHDÄÄN?

Upota testilevy virtsaa sisältävään astiaan noin kymmeneksi sekunniksi. Viiden minuutin kuluttua voit lukea testituloksen, joka osoittaa joko positiivista tai negatiivista näytettä kunkin huumeen osalta.

MITÄ TESTIN JÄLKEEN?

Jos testin tulos on positiivinen, suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkäriin tuloksen arviointia ja neuvontaa varten.

Huumetesti on virtsan pikaseulontatesti. Testi on lateraalinen, yksivaiheinen immuunimääritys tiettyjen huumeiden ja niiden metaboliittien kvalitatiiviseen toteamiseen virtsasta. Testissä käytetään seuraavassa lueteltuja raja-arvoja.

Huume Raja-arvo Minimi toteamisaika Maksimi toteamisaika
Amfetamiini (AMP) 1000 ng/ml 2–7 tuntia 1–2 päivää
Bentsodiatsepiinit (BZO) 300 ng/ml 2–7 tuntia 1–2 päivää
Kokaiini (COC) 300 ng/ml 1–4 tuntia 2–4 päivää
Kannabis (THC) 50 ng/ml 2 tuntia Enintään 5+ päivää
Metamfetamiini, sis. ekstaasin (mAMP) 1000 ng/ml 2–7 tuntia 2–4 päivää
Opiaatit, sis. heroiinin (OPI) 2000 ng/ml 2 tuntia 2-3 päivää

Ota huomioon: -Aineenvaihdunta voi vaihdella yksilökohtaisesti riippuen esimerkiksi sukupuolesta, painosta, alkoholinkulutuksesta ym., jolloin minimi ja maksimi toteamisajat voivat hieman erota yllä olevan    taulukon ajoista. -Aineen käyttömäärät saattavat myös vaikuttaa yllä mainittuihin toteamisaikoihin. -Tämä analyysi antaa alustavan kvalitatiivisen testaustuloksen. Tarkempaa kemiallista menetelmää, kuten kaasukromatografia/massaspektrometria, on harkittava, jos varmistava kvantitatiivinen    tulos vaaditaan.

Jälleenmyyjät : Apteekit

tuotetunnus (SKU) 701020 Osasto: